College van Diakenen
ANBI transparantie
Staat van begrote baten en lasten ANBI
Beleidsplan Diaconie van de Herv. Gem. H.I.-Ambacht (2019-2022)
RSIN nummer College van Diakenen: 824107469
College van Kerkrentmeesters
ANBI informatie Hervormde Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Staat van begrote baten en lasten ANBI
Beleidsplan College van Kerkrentmeesters van de Herv. Gem. H.I.-Ambacht (2016-2021)
RSIN nummer College van Kerkrentmeesters: 824094360