In de vergadering van de Algemene kerkenraad van 16 april jl. zijn de jaarrekeningen van beide colleges voorlopig vastgesteld. De samenvattingen van de jaarrekeningen vindt u hieronder. De volledige jaarrekeningen zijn ter inzage tot 9 mei. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de penningmeester van het desbetreffende college voor het maken van een afspraak.

Jaarrekening College van Kerkrentmeesters:

Jaarrekening College van Diakenen: