Onderstaand de definitieve, verkorte, overzichten van de jaarrekeningen van de beide colleges. De volledige jaarrekeningen zijn ter inzage. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de voorzitter van het desbetreffende college voor het maken van een afspraak.

Jaarrekening College van Kerkrentmeesters:

Jaarrekening College van Diakenen: