Hervormde Zendingscommissie H.I. Ambacht

Zending

Ondersteuning van zendingswerk vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Algemene kerkenraad van Hervormd Ambacht. De Algemene kerkenraad heeft een commissie van bijstand, te weten de zendingscommissie, om het voorbereidende en het uitvoerende werk te doen.

Eenmaal per vier jaar wordt het zendingsbeleid door de Algemene kerkenraad opnieuw beoordeeld en eens per jaar rapporteert de zendingscommissie over de voortgang van het zendingswerk aan de Algemene kerkenraad.

Onze gemeente ondersteunt zendingswerkers die buiten Nederland betrokken zijn bij de verkondiging van het evangelie.

Zendingsbeleid

Projecten

Zendingscommissie