Projecten

Vanuit Hervormd Ambacht ondersteunen we momenteel twee projecten, beiden voor een periode van vier jaar (2016 t/m 2019). De financiële ondersteuning wordt gelijk verdeeld over beide projecten.

Toegang tot de Bijbel (KiA)
Samen met het NBG zorgt Kerk in Actie dat bijbelschoolstudenten en voorgangers op het platteland concordanties en bijbelstudiematerialen ontvangen. Daarnaast verspreidt het Bijbelgenootschap zondagschoolmateriaal voor kinderen, braillebijbels voor blinden en zijn er alfabetiseringsklassen voor laaggeletterden in de kerk. Zie voor meer informatie: http://www.kerkinactie.nl/projecten/toegang-tot-de-bijbel-in-china.

Klik hier voor een update over de Bijbelverspreiding in 2016.

De Zendingsexpeditie (GZB)
Met dit project worden op verschillende plekken in Zuidoost Azië nieuwe gemeenten gesticht. Dit gebeurt op plekken waar nog nauwelijks christenen zijn. Zie voor meer informatie en de film www.zendingsexpeditie.nl.

Klik hier om het Jaarverslag Zuidoost Azië 2015 te downloaden.
Klik hier voor het Jaarverslag van 2016
Klik hier voor de nieuwsbrief van januari 2017
Jongerenreis Thailand 2018

Samenhang tussen de projecten
Met deze projecten van de GZB en Kerk in Actie leven we mee met het zendingswerk in Zuidoost-Azië. Een regio waar de kerk momenteel hard groeit en waar veel mogelijkheden liggen voor zending. Dat heeft allereerst te maken met het delen van het Evangelie op plekken waar dit nog niet of nog maar nauwelijks is doorgedrongen. Daarom gaat de GZB naar deze gebieden om daar met de mensen de Bijbel te lezen en een gemeente te stichten. Maar in een groeiende kerk is ook grote behoefte aan Bijbels en Bijbelmaterialen. Het project Toegang tot de Bijbel sluit hier naadloos op aan.